Organizatii cooperatiste si institutii financiare nebancare

Art. 10.

(1) Institutiile de creditare din categoria organizatiilor cooperatiste si institutiile financiare nebancare ce deruleaza activitati cu numerar au obligatia de a asigura securitatea personalului si a valorilor monetare pe timpul manipularii, depozitarii si transportului.

(2) Cerintele pentru sistemele de securitate destinate acestor unitati sunt similare cu cele prevazute la art. 9, cu exceptia celor mentionate la alin. (8)-(12) si alin. (13) lit. b).