Spatii comerciale cu suprafete mai mari de 500 m2

Art. 15.

(1) In spatiile comerciale cu suprafete mai mari de 500 m2 masurile de securitate adoptate trebuie sa corespunda prezentelor cerinte minimale de securitate.

(2) Subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa asigure protejarea cailor de acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare si sesizarea starilor de pericol la adresa persoanelor.

(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrarilor si iesirilor, spatiilor de procesare, depozitare si de transfer al valorilor, precum si din spatiile amenajate pentru parcare. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.

(4) Pentru mentinerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice.