Art. 68 – (1) Sunt supuse avizarii politiei proiectele sistemelor de alarmare destinate

urmatoarelor categorii de obiective:

a) unitati de interes strategic si obiective apartinand infrastructurilor critice;

b) unitati sau institutii de interes public;

c) institutii de creditare, unitati postale, puncte de schimb valutar, case de

amanet, unitati profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase;

d) magazine de arme si munitii;

e) statii de comercializare a carburantilor/combustibililor;

f) sali de exploatare a jocurilor de noroc;

g) centre de procesare;

h) casierii furnizori si servicii de utilitati;

i) obiective industriale;

j) depozite;

k) instalatii tehnologice.

 

(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, intretinerea si utilizarea

sistemelor de alarmare impotriva efractiei se fac cu respectarea normelor tehnice

prevazute in anexa nr. 7.

 

Art. 69 – (1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de catre beneficiar spre avizare

la inspectoratele judetene de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului

Bucuresti pe raza carora/careia se afla obiectivul, inainte de inceperea lucrarilor de

executie.