Servicii de mentenanta / intretinere periodica a sistemelor de securitate

H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Art. 4. – Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligati sa incheie contracte de intretinere periodica cu societati licentiate, care sa ateste functionarea sistemului conform parametrilor tehnici.