H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Art. 4. – Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligati sa incheie contracte de intretinere periodica cu societati licentiate, care sa ateste functionarea sistemului conform parametrilor tehnici.

În contextul actual, siguranța și securitatea sunt prioritare pentru fiecare individ și organizație. La fel de crucial ca implementarea unui sistem de securitate este asigurarea funcționării sale continue și eficiente. Aici intervin serviciile de mențenanță și întreținere periodică.

1. Ce Implică Serviciile de Mențenanță:

 • Inspectarea Periodică: Verificarea componentelor sistemului de securitate, de la camere de supraveghere și senzori, la centrale de alarmă și sisteme de control acces.
 • Actualizări de Software: Instalarea ultimelor versiuni ale software-urilor, asigurându-se că sistemul beneficiază de cele mai recente caracteristici și corectări de securitate.
 • Înlocuirea Componentelor: Schimbarea pieselor uzate sau defecte pentru a evita întreruperi sau defecțiuni în funcționare.
 • Testare Funcțională: Simularea situațiilor reale pentru a confirma că sistemul răspunde corespunzător.

2. Beneficiile Mențenanței Periodice:

 • Funcționare Optimă: Prin întreținere, sistemele de securitate funcționează la capacitate maximă, oferind cea mai bună protecție.
 • Prevenirea Defecțiunilor: Detectarea precoce a problemelor poate preveni defecțiuni costisitoare și potențial periculoase în viitor.
 • Durată de Viață Prelungită: Menținând în mod regulat un sistem, îi puteți extinde durata de viață și rentabilitatea.
 • Conformitate: Asigură conformitatea cu reglementările și standardele de securitate, evitând posibilele sancțiuni.

3. Caracteristici Esențiale ale Serviciilor de Mențenanță:

 • Flexibilitate: Planuri de mențenanță adaptate nevoilor și bugetului fiecărui client.
 • Profesionalism: Tehnicieni instruiți și certificați care înțeleg profund sistemele moderne de securitate.
 • Disponibilitate: Servicii disponibile 24/7 pentru urgențe și defecțiuni neașteptate.
 • Raportare Detaliată: Fiecare sesiune de mențenanță vine cu un raport detaliat, subliniind activitățile efectuate și recomandările.

4. Când este Necesară Mențenanța:

 • Mențenanță Programată: Bazată pe un calendar predefinit, de exemplu, semestrial sau anual.
 • Mențenanță Reactivă: Răspuns la defecțiuni sau probleme identificate.
 • Mențenanță Predictivă: Bazată pe monitorizarea și analiza datelor pentru a anticipa și a preveni potențialele probleme.

Serviciile de mențenanță și întreținere periodica sunt esențiale pentru orice sistem de securitate. Acestea nu numai că asigură funcționarea corectă și continuă a echipamentelor, dar și liniștea minții știind că proprietatea și persoanele dragi sunt protejate eficient.